Referanser fra boka "5 trinn til bedre fettforbrenning"

Her vil alle referansene komme. 
Har bare limt inn referanser fra kap. 1 som demo

Kapittel 1 

 

Fairburn, C. G. (2014). Få bukt med overspising hvorfor overspiser man, og hvordan slutter man med det? Gyldendal akademisk. 

  

Forskning.no. (juli 2020). Hvor mange tanker kan hjernen tenke samtidig? https://forskning.no/hjernen-menneskekroppen-psykologi/hvor-mange-tanker-kan-hjernen-tenke-samtidig/1705172 

  

Garaulet, M., Gómez-Abellán, P., Alburquerque-Béjar, J. J., Lee, Y.-C., Ordovás, J. M., & Scheer, F. A. J. L. (2013). Timing of food intake predicts weight loss effectiveness. International Journal of Obesity, 37(4), 604–611. https://doi.org/10.1038/ijo.2012.229 

  

Helsedirektoratet. (Faglig oppdatert 25.april 2017). Om spiseforstyrrelser—Definisjon og diagnostiske kriterie. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/spiseforstyrrelser/om-spiseforstyrrelser/definisjon-og-diagnostiske-kriterier 

  

Hjelle, O. P. (2018). Sterk hjerne med aktiv kropp. Kagge. 

  

Longo, V. D., & Mattson, M. P. (2014). Fasting: Molecular Mechanisms and Clinical Applications. Cell Metabolism, 19(2), 181–192. https://doi.org/10.1016/j.cmet.2013.12.008 

  

Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021). (2017). Helse- og omsorgsdepartementet. 

  

Ruddick-Collins, L. C., Morgan, P. J., Fyfe, C. L., Filipe, J. A. N., Horgan, G. W., Westerterp, K. R., Johnston, J. D., & Johnstone, A. M. (2022). Timing of daily calorie loading affects appetite and hunger responses without changes in energy metabolism in healthy subjects with obesity. Cell Metabolism, 34(10), 1472-1485.e6. https://doi.org/10.1016/j.cmet.2022.08.001 

  

Siegel, D. J. (2020). The developing mind: How relationships and the brain interact to shape who we are (Third edition). The Guilford Press. 

  

Sundfør, T. M., Svendsen, M., & Tonstad, S. (2018). Effect of intermittent versus continuous energy restriction on weight loss, maintenance and cardiometabolic risk: A randomized 1-year trial. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, 28(7), 698–706. https://doi.org/10.1016/j.numecd.2018.03.009 

 

Toft, S. (2022). Kan man finne roen i støyen av kostholdsråd? Rådgiving Om Spiseforstyrrelser, ROSinfo, 4/22, 20–21. 

 

 Vujović, N., Piron, M. J., Qian, J., Chellappa, S. L., Nedeltcheva, A., Barr, D., Heng, S. W., Kerlin, K., Srivastav, S., Wang, W., Shoji, B., Garaulet, M., Brady, M. J., & Scheer, F. A. J. L. (2022). Late isocaloric eating increases hunger, decreases energy expenditure, and modifies metabolic pathways in adults with overweight and obesity. Cell Metabolism, 34(10), 1486-1498.e7. https://doi.org/10.1016/j.cmet.2022.09.007