Hva er en klinisk ernæringsfysiolog ?

En klinisk ernæringsfysiolog er en person med utdanning innen faget ernæringsfysiologi på  master-/hovedfagsnivå fra ernæringslinjen, Universitetet i Oslo eller tilsvarende og som har spesialisering innen klinisk arbeid.

En klinisk ernæringsfysiolog har god kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og helse.

Autorisert helsepersonell
Å arbeide som klinisk ernæringsfysiolog ved et sykehus krever autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Våre ansatte innehar denne autorisasjonen.

En klinisk ernæringsfysiolog kan gi kostholdsveiledning til pasienter som har spesielle ernæringsbehov på grunn av ulike sykdomstilstander som for eksempel overvekt, underernæring, spiseforstyrrelser, allergier/intoleranser, cøliaki, nyresykdom, hjertesykdom, diabetes, mage-tarmsykdom, sjeldne stoffskiftesykdommer, eller etter kirurgiske inngrep.

Kliniske ernæringsfysiologer kan også gi kostholdsveiledning til personer som av forebyggende årsaker har behov for særskilt kostveiledning, f.eks. idrettsutøvere, og til friske personer uten særskilte behov.

På ernæringsfysiolog.no får du kontakt med autorisert klinisk ernæringsfysiolog

Autorisert klinisk ernæringsfysiolog